Labore Simul

O nas

Labore Simul jest organizacją pozarządową powołaną przez fundatorów: Iwonę Wiśniewską, Grażynę Sufried i Janusza Majewskiego, w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz promowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wśród pracodawców. Podstawową ideą Fundacji jest praca osób z niepełnosprawnością na rzecz osób zmarginalizowanych z powodu niepełnosprawności.

Od dnia 18 grudnia 2020 r. Labore Simul jest wpisana do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000874639. Legitymujemy się wpisem do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, certyfikat KRAZ nr: 2531.

Wszyscy nasi pracownicy to osoby z niepełnosprawnościami, którzy wykorzystując otrzymaną szansę teraz wspierają innych w powrocie lub wejściu na rynek pracy.


Dokładamy wszelkich starań, aby osoby z niepełnosprawnościami nie były zatrudnione wyłącznie na stanowiskach pracy przy pilnowaniu, sprzątaniu, pracy nakładczej i oddawani w leasing przez agencje pracy tymczasowej.

Pracownica na wózku obsługująca piłę tarczową

Upowszechniamy wśród pracodawców bezpośrednie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, przełamując stereotyp, że „osoba z niepełnosprawnością jest mniej aktywną w pracy”. 

Przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, udzielamy wsparcia w zakresie szkoleń z zakresu zarządzania zespołem osób niepełnosprawnych, pozyskiwaniem środków na tworzenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz obowiązujących przepisów prawa, które określają zasady zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz zasady pozyskiwania dofinansowań do kosztów zatrudnienia tej grupy osób.

Osobom niepełnosprawnym zgłaszającym się do udziału w naszych projektach udzielamy nieodpłatnie wsparcia w postaci: opieki prawnika, sesje terapeutyczne mające na celu odzyskanie asertywności, szkoleń zawodowych przekwalifikujących zawodowo do pracy na stanowiskach niekolidujących z przyczyną niepełnosprawności a w efekcie pośredniczenie w zatrudnieniu tych osób.

Zarząd Fundacji stanowią: Iwona Wiśniewska – prezes fundacji oraz Janusz Majewski – wiceprezes fundacji.

Labore Simul to efekt naszych własnych doświadczeń…

Iwona Wiśniewska

Iwona Wiśniewska

Z zawodu jestem dyplomowaną pielęgniarką oraz muzykoterapeutką. Podczas pełnienia obowiązków służbowych w szpitalu uległam wypadkowi przy pracy, który doprowadził do niepełnosprawności. Zakład pracy w którym pracowałam nie widział możliwości kontynuowania przeze mnie pracy choćby na innym stanowisku. Zostałam bez pracy i bez zdrowia. Musiałam poszukać dla siebie nowej drogi, zacząć wszystko od początku.

Janusz Majewski

Janusz Majewski

Choroba przekreśliła moją karierę zawodową. Teraz codziennie podejmuję walkę ze schorzeniem, jednak uważam, że wojnę tą, pomimo orzeczonej niepełnosprawności, zakończyłem zwycięstwem. Teraz przekazuję innym zasady sztuki walki o pełnosprawność społeczną i zawodową.

Nasza historia była taka:

Nasze drogi zeszły się u dużego przedsiębiorcy, dla którego zostaliśmy wyleasingowani przez agencję pracy tymczasowej. Rekrutowaliśmy dla niego osoby z niepełnosprawnościami. Wielokrotnie byliśmy świadkami nierównego traktowania pracowników tymczasowych. To właśnie tam powstał pomysł stworzenia organizacji, która by promowała zatrudnienie bezpośrednie osób niepełnosprawnych wśród pracodawców, która stworzyłaby alternatywę dla zatrudnienia tymczasowego.

Chcieliśmy, aby pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności (dalej: ON) nie znajdowali pracy tylko przy sprzątaniu i ochronie. Postanowiliśmy zmienić stereotypowe myślenie pracodawców o pracownikach z ON. Sami wywodząc się ze środowiska osób z niepełnosprawnościami rozumieliśmy trudności, przez które przechodzi każdy ON oraz to, jak trudno odnaleźć się na rynku pracy. Chcieliśmy stworzyć organizację, w której ON będą pracowały na rzecz ON. Bo tylko razem możemy zmienić stereotypowe myślenie pracodawców na temat ON i stworzyć wizerunek ON – pracownika w pełni wartościowego dla pracodawcy.

Wierzymy, że nikt lepiej nie zrozumie osoby z niepełnosprawnościami jak drugi niepełnosprawny. Dlatego tylko wspólna ich praca może zmienić rzeczywistość.

Przez pierwszy rok od rozpoczęcia naszej działalności pracowaliśmy w domu, na prywatnym sprzęcie i za własne pieniądze. W tym czasie podpisaliśmy pierwsze umowy z pracodawcami. Jeden z nich jest z nami do dnia dzisiejszego.

Nasi pracownicy to osoby, które pokonały swoje zahamowania i ograniczenia związane z niepełnosprawnością. Dziś to zgrany zespół ludzi, który widzi w swojej pracy misję.

Stoisko Labore Simul podczas eventu w Manufakturze
Pomimo, że czasami widzę życie w czarnych barwach to pracując z osobami niepełnosprawnymi uczę się od nich siły, wytrwałości w dążeniu do celu i pogody ducha. Czuję, że moja praca jest autentyczna i daje mi niekłamaną radość.
Gabrysia
Stoisko Labore Simul podczas eventu w Manufakturze
Uważam, że aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami ma szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o poprawę poczucia własnej wartości, celowości czy samostanowienia, a przecież są to potrzeby każdej jednostki.
Pamela
Mając wieloletni kontakt z osobami niepełnosprawnymi, mam możliwość spojrzenia na świat inaczej. Lepiej rozumieć ich potrzeby. Stać się lepszym człowiekiem. Pomagać tym którzy nie dadzą sobie rady sami.
Basia
Praca na rzecz osób z niepełnosprawnościami pozwoliła mi uwierzyć w siebie, we własne możliwości. Wprowadziła w moje życie radość i spełnienie.Te osoby są takie jak ja i tak jak ja kiedyś potrzebują wsparcia i odzyskania wiary w lepsze życie.
Renia
Praca w Fundacji Labore Simul jest dla mnie rozwijająca i kreatywna. Daje mi możliwość niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy i zmiany ich życia na lepsze poprzez zatrudnienie. Działanie na korzyść osób podobnych do mnie, daje mi ogromną satysfakcję, jest interesujące i ma pozytywny wpływ na życie innych, jak również dla mnie.
Mateusz
Fundacja LABORE SIMUL jest moją pierwszą pracą, w której spotkałam się z osobami z niepełnosprawnościami. Nie spodziewałam się takiej życzliwości z ich strony. Każdy dzień zauważam, z jakim zaangażowaniem i pasją wykonują swoją pracę. Uśmiech na twarzach zaraża i motywuje innych do działania.
Kasia

Do działań ekonomicznych Fundacji należą:

  • Szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków na tworzenie miejsc pracy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
  • Szkolenia dla przedsiębiorców ze stosowania zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  • Szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie zarządzania zespołem osób niepełnosprawnych.
  • Audyty stanowisk pracy wskazanych przez pracodawców oraz doradztwo w zakresie ich dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
  • Szkolenia w zakresie wdrażania procedur BHP i P.POŻ. bezpiecznych dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Rekrutacje kandydatów na stanowiska pracy wskazane przez pracodawców.
  • Udostępniamy pracodawcom i osobom poszukującym zatrudnienia krajowy, internetowy portal pośrednictwa pracy promujący zatrudnienie bezpośrednie.
  • Dwuosobowy Zarząd oraz czterech pracowników tworzy Przedsiębiorstwo Społeczne Labore Simul rekrutujące osoby z orzeczoną niepełnosprawnością do pracy na stanowiska wskazane przez krajowych pracodawców.

Wróć na górę